Remeslá, folklór a dejiny

Remeslá, folklór a regiónalné dejiny na pomoc marginalizovanej menšine

Za účasti 4 riaditeľov sociálnych zariadení z Pastuchova, Lehníc, Šintavy, Šoporne a zástupkyne Galantskej DSS(riaditeľka sa ospravedlnila) sa dňa 13.9.2012 uskutočnilo úvodné stretnutie riaditeľov DSS, ktoré sa podieľajú na projekte Tradície z druhého brehu. Na úvodnom stretnutí bola riaditeľom predstavená celková vízia projektu ako aj jeho jednotlivé aktivity, po krátkej prezentácii projektového zámeru bola otvorená diskusia  o súčasnej situácii DSS, sociálnom systéme a problémoch súvisiacich s legislatívou. Diskusia sa neskôr posunula do roviny zlepšeni sporných bodov v sociálnom systéme, na ktoré sa dá upútať pozornosť aj prostredníctvom projektu Tradície z druhého brehu.

Odbornej časti workshopov predchádzala prednáška v podaní Ľubici Tvarožkovej, ktorá bola zameraná na históriu, zvyky a tradície typické pre regióny južného Slovenska, konkrétne vidiecku oblasť  Šintava, Šoporňa a okolie. Túto prednášku neskôr doplnila odborníčka na tradičné remeslá, tradície a kroje, ľudová rozprávačka pani Drahovská.

Remeselná výroba ozdôb

Remeselná dielňa s piatimi stanoviskami sa zaplnila približne 50 klientmi a 10 odbornými pracovníkmi zúčastnených DSS. Klienti vytvárali pod odborným zdravotným dozorom predmety a ozdoby, z rôznych materiálov napríklad farebné papiere, drevo, prírodniny, látky a iné. Čerstvo vytvorenými ozdobami klienti spolu so svojimi ošetrovateľmi zdobili pripravený strom života, ktorý symbolizuje spolupatričnosť a silné putá medzi zdravotne postihnutými klientmi a ich ošetrovateľmi.

Prezentácia tradícii a ľudových zvykov spojená s výstavou tradičných krojov a bábok

Práca s klientmi DSS porkačovala s prednáškou ľudovej rozprávačky a odborníčky na kroje, ľudové tance, tradície a zvyky a znalkyne ľudových remesiel pani Drahovskej. Prednáška uviedla klientov k tajomstvu zbierky krojov, bábok a obrúskov sprevádzanej rozprávaním o histórii zvykov typických pre región Šintava, Šala, Trnava a okolie.

 

Na podujatí sa zúčastnili aj regionálne médiá:

  • Galantsko-Šaliansko (regionálny dvojtýždenník)
  • TV Krea (regionálna televízia)
  • www.galantaonline.sk (informačný internetový portál)