Jesenná rovnodennosť

Dňa 13.9 sa v areáli DSS Šoporňa – Štrkovec uskutočnil prvá z plánovaných 10-tich aktivít projektu „Tradície z druhého brehu“, ktorý z finančnou podporou Úradu Vlády Slovenskej Republiky organizuje Inštitút pre rozvoj spoločnosti.

Prvé tri z desiatich plánovaných aktivít a to: Jesenná rovnodennosť, Slávenie jesennej rovnodennosti a Svätojánska noc ,boli zrealizované v rámci spoločenského podujatia Strom Života, na ktorom sa zúčastnili klienti a zamestnanci DSS Šintava, DSS Šoporňa- Štrkovec, DSS Galanta, DSS Sereď-Lehnice a DSS Pastuchov.

V rámci aktivity „Jesenná rovnodennosť“ boli zrealizované remeselné workshopy práce s drevom, farebnými papiermi a prírodninami za odborným účelom pracovnej diagnostiky, ktorá bude popísaná v záverečnej metodike vypracovanej odborným garantom projektu. Metodika práce so zdravotne postihnutými klientmi je jedným z výstupov projektu. Okrem vedeckého zámeru boli výstupom remeselných dielní  aj ozdoby, ktorými neskôr klienti spoločne s personálom zdobili tzv. Strom života, ktorý symbolizuje spolupatričnosť a silné putá medzi zdravotne postihnutými klientmi a ich ošetrovateľmi.

Remeselné workshopy práce s drevom, papierom, látkou a prírodninami mali u klientov veľký úspech a pod ich rukami vznikali nádherné ozdobné predmety, ktoré napokon skončili spolu s ďalšími ozdobami na Strome života. Workshopy trvali približne 120 minút, zúčastnilo ich približne 30 odborných pracovníkov DSS a 70 zdravotne postihnutých klientov DSS. Po ukončení prvej aktivity podujatia Strom života nasledovala obedná prestávka a ďalšie 2 aktivity s názvom  : Slávenie jesennej rovnodennosti a Svätojánska noc .

 

Na podujatí „Strom života“ sa zúčastnili aj regionálne médiá:

Galantsko-Šaliansko (regionálny dvojtýždenník)

TV Krea (regionálna televízia)

www.galantaonline.sk (informačný internetový portál)