Sviatok všetkých svätých

Dňa 30.10. 2012 sa uskutoční pod organizačnou taktovkou Inštitútu pre rozvoj spoločnosti v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, tretí zo série workshopov pre zdravotne postihnutých klientov DSS pod názvom „Sviatok všetkých svätých“.

Spoločenské podujatie „Sviatok všetkých svätých“ zastrešuje ďaľšie dve z celkových desiatich plánovaných aktivít projektu „Tradície z druhého brehu“, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Inštitút pre rozvoj spoločnosti

Sviatok všetkých svätých ako jeden z najkrajších cirkevných sviatkov roka, plný pokoja, lásky, spomienok na našich zosnulých, tradícií a zbližovania ľudí je ideálnou príležitosťou pre spojenie zručností klientov zúčastnených DSS s tradíciami, ktoré sa viažu k tomuto nádhernému sviatku.

Projekt “Tradície z druhého brehu“ sa zameriava na bohatstvo kultúrnych zvykov a remesiel Slovenska, prostredníctvom ktorých spája záujem a snahu zapojiť zdravotne postihnutých ľudí do spoločnosti a záujem širokej verejnosti o tradície a kultúru. Súčasťou workshopu bude výroba ozdôb z jesenných prírodnín, výroba a zdobenie hlinených výrobkov z keramickej dielne a výroba spomienkových vencov, ktoré pôjdu všetci zúčastnení klienti spoločne zaniesť priamo na cintorín na hroby svojich blízkych.

 

 

Program:

8:30 Príchod klientov zúčastnených domovov do DSS Šoporňa-Štrkovec

9:00 Zahájenie podujatie príhovorom odborného garanta projektu

9:00 Zaradenie účastníkov do tvorivých dielní

9:30 Výroba a dekorovanie hlinených výrobkov

10:30 Výroba jesenných aranžmánov z prírodnín

11:30 Výroba spomienkových vencov

12:00 Obed

13:00 Prednáška o zvykoch a tradíciách viažucich sa k Sviatku všetkých svätých

13:30 Výstúpenie detského folklórneho zboru Važinka

14:30 Zhrnutie a ukončenie podujatia