Život na slovenskom statku

Dňa 2.10.2012 sa v areáli farmárskeho statku  „HUMANITA“ v dedinke Dlhá nad Váhom pri okresnom meste Šaľa uskutočnila v poradí štvrtá aktivita projektu „Tradície z druhého brehu“ , ktorý organizuje Inštitút pre rozvoj spoločnosti s názvom „Život na slovenskom statku“ .

Na akcii sa zúčastnilo 22 pracovníkov DSS z Galanty, Šoporne, Šintavy a krízového centra v Trnave,   2 triedy zo základných škôl v obci Šoporňa a Šintava a približne 40 klientov zúčastnených DSS. Podujatie bolo zahájené príhovorom vedúceho farmy pána Bertráma Betáka, ktorý aj celú skupinu návštevníkov sprevádzal po farmárskom statku Humanita.

V úvode návštevy boli návštevníci oboznámení s prevádzkou farmy  a starostlivosťou o ňu. Klienti mali možnosť nahliadnuť do stajní, výbehov a sami mali možnosť si vyskúšať čo odnáša udržať farmu v 100% stave, aby poskytovala zvieratám dostatočný komfort a čistotu.  Ku každému zvieraťu na farme (napr. oslík, krava, kone, pštros…) poskytol pán Beták krátku prednášku o jeho pôvode, význame a príbehu ako sa dostalo na farmu Humanita.

Neskôr sa skupina presunula do pavilónu exotických zvierat, kde si mali návštevníci možnosť prezrieť exotické zvieratá a hmyz, veľký úspech malo fotenie sa s Veľhadom kráľovským.