Tri prednášky “Strom života”

Dňa 13.9. 2012 sa v areáli Domova Sociálnych Služieb – Šoporňa Štrkovec, pod záštitou Inštitútu pre rozvoj spoločnosti uskutoční prvá séria workshopov pre zdravotne postihnutých klientov DSS z Trnavy, Pastuchova, Galanty, Zavaru a Štrkovca pod názvom Strom života.  Strom života ako symbol spolupatričnosti a nádeje, je jedným zo 6 pripravovaných spoločenských podujatí projektu ,,Tradície z druhého brehu“, ktorý  sa zameriava na bohatstvo kultúrnych zvykov a remesiel Slovenska, prostredníctvom ktorých spája záujem a snahu zapojiť zdravotne postihnutých ľudí do spoločnosti a záujem širokej verejnosti o tradície a kultúru. Pod odborným dohľadom tradičných remeselníkov si budú môcť klienti DSS vyskúšať  prácu s drevom, látkou, papierom či prírodninami, piecť tradičné slovenské medovníky, alebo obohatiť svoje umelecké a estetické cítenie vďaka tradičným tanečníkom v krojoch a prednesu slovenských ľudových piesní.

 

Program:

10:00 Uvítanie riaditeľov DSS a predstavenie projektu Tradície z druhého brehu

10:30 Začiatok workshopov – remeselných dielní

10:30   (skupinová práca s drevom pod vedením odborného pracovníka)

10:30 (skupinová práca  s papierom, pod vedením odborného pracovníka)

10:30 (skupinová práca  s prírodninami, pod vedením odborného pracovníka)

11:00 (skupinová práca  , vyrábanie tradičných ozdôb, pod vedením odborného pracovníka)

11:30 Zdobenie stromu života

12:00 Obed

13:00 Pečenie a zdobenie medovníkov

14:00 Ľudová rozprávačka, ukážka tradičných tancov v krojoch, spev a učenie ľudových piesní pri vatre

16:00 Odborná prednáška

16:30 Ukončenie podujatia a zhrnutia vykonaných aktivít