Kalendár

Zoznám podujatí

12(13).9.2012 Strom života

1) Jesenná rovnodennosť
Remeselnícky workshop, výroba dyní
Prezentácia zvykov
Odborná prednáška

2)Slávenie jesennej rovnodennosti
Remeselnícky workshop, výroba dyní
Prezentácia zvykov
Odborná prednáška

3)Svätojánska noc
Remeselnícky workshop, výroba dyní
Prezentácia zvykov
Odborná prednáška

2.10.2012 Farma Humanita

4)Život na Slovenskom statku
Starostlivosť o zvieratá, návšteva farmy
Remeslá v dielni 3)Košikárstvo, hrnčiarstvo
Guláš, ľudové tance
Odborná prednáška

5)Tancujeme ako nám pískajú
Starostlivosť o zvieratá, návšteva farmy
Remeslá v dielni 3)Košikárstvo, hrnčiarstvo
Guláš, ľudové tance
Odborná prednáška

6)Dožinky
Starostlivosť o zvieratá, návšteva farmy
Remeslá v dielni 3)Košikárstvo, hrnčiarstvo
Guláš, ľudové tance
Odborná prednáška

Šintava a Krízové stredisko Trnava

3).1).2012 Sviatok všetkých svätých

7)Sviatok všetkých svätých
Prezentácie kultúrnych pamiatok regiónu
Remeselné dielne
Pečenie tradičných koláčov
Vatra,Tanec,Kroje
Odborná prednáška

8)Všetko dobré nakoniec
Prezentácie kultúrnych pamiatok regiónu
Remeselné dielne
Pečenie tradičných koláčov
Vatra,Tanec,Kroje
Odborná prednáška

6.12.2012 Mikuláš

9)Základná škola v Pate
Divadelné predstavenie
Prezentácia zvykov a remesiel

26.12.2012 Vianočný charitatívny koncert

10)Vianočný charitatívny koncert
Divadelné predstavenie
Vystúpenie známych hudobníkov