Farma Humanita

Dňa 2.10. 2012, Inštitút pre rozvoj spoločnosti uskutoční druhý zo série workshopov pre zdravotne postihnutých klientov DSS z Trnavy, Pastuchova, Galanty, Serede a Štrkovca pod názvom Farma Humanita.

Farma Humanita ako miesto pokoja a súžitia s prírodou, slúži ako skvelé miesto pre prekonávanie prekážok zdravotne postihnutých klientov domovov sociálnych služieb. Úprimnosť, dôvera a láska bez predsudkov, akú dokážu rozdávať iba zvieratká a pokoj panenskej prírody aký Farma Humanita ponúka. Sú ideálnou kombináciu pre alternatívy formy terapie a práce so zdravotne postihnutými ľuďmi.

Projekt “Tradície z druhého brehu“ sa zameriava na bohatstvo kultúrnych zvykov a remesiel Slovenska, prostredníctvom ktorých spája záujem a snahu zapojiť zdravotne postihnutých ľudí do spoločnosti a záujem širokej verejnosti o tradície a kultúru. Po ukončení návštevy Farmy Humanita sa po spoločnom varení gulášu budú pod odborným dohľadom tradičných remeselníkov v areáli DSS Šoporňa Štrkovec konať ďalšie remeselnícke workshopy, tentokrát zamerané na tradičné hrnčiarstvo a košikárstvo.

Projekt “Tradície z druhého brehu“ je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Inštitút pre rozvoj spoločnosti.

Program:

8:00 Príchod klientov zúčastnených domovov do DSS Šoporňa-Štrkovec

8:30 Odvoz klientov autobusom na farmu Humanita

9:00 Príchod na farmu, prehliadka farmy (Kráľová n. Váhom)

10:00 Prezentácia statkárskeho života, skupinová starostlivosť o zvieratá (Kráľová n. Váhom)

11:30 Návrat do DSS Šoporňa -Štrkovec

12:00 Spoločné varenie tradičného gulášu a príprava remeselných dielní

12:30 Obed

13:00 Remeselná škola pletenia košíkov a korbáčov

14:00 Remeselná škola hrnčiarstva

15:30 Ukončenie podujatia a zhrnutia vykonaných aktivít