Možnosti pracovnej diagnostiky podľa metodiky Botropskych dielní

Dňa 15.10. 2012 sa uskutočnila odborná prednáška na témy:

1)Možnosti pracovnej diagnostiky podľa metodiky Botropskych dielní.

2)Možnosti aplikácie získaných skúseností na projekt „Tradície z druhého brehu“.

 Odborná prednáška je súčasťou projektu „Tradície z druhého brehu“, ktorý s finančnou podporou Úradu Vlády Slovenskej Republiky organizuje Inštitút pre rozvoj spoločnosti.

Na prednáške, ktorú viedla slečna Tóthová, sa zúčastnili študenti tretieho ročníka Trnavskej Univerzity pod vedením skúsenej sociologičky, doc. Márie Davidekovej, zástupcovia DSS Šoporňa-Štrkovec a DSS Galanta a zástupcovia Inštitútu pre rozvoj spoločnosti.

Prednášku možno rozdeliť do dvoch hlavných tém:

Prvou témou bolo predstavenie dobrého príkladu práce so zdravotne postihnutými ľuďmi z nemeckého mesta Botrop, kde bol v rámci podpory nemeckého sociálneho systému vybudovaný komplex, ktorý sa zameriava výlučne na prácu so zdravotne postihnutou populáciou. Okrem otvorenia vedeckých možností výskumu, pozorovania a aplikovanie liečby, otvorili botropské dielne úplne nový pohľad na možnosti pracovnej diagnostiky a momentálne slúžia ako príklad pre mnohé vyspelé krajiny EU. Slovensko v zastúpení DSS Šoporňa-Štrkovec sa v rámci pracovného výmenného programu, malo možnosť zúčastniť 6 týždňového pracovného pobytu v týchto dielňach a získať tak nielen cenné skúsenosti, ale najmä priniesť na Slovensku úplne nový pohľad na prácu so zdravotne postihnutými.

Druhá téma prednášky plynule nadviazala na prezentáciu pracovnej diagnostiky z Botropských dielní a venovala sa porovnávaniu úrovne práce so zdravotne postihnutou populáciou na Slovensku a v Nemecku. Keďže projekt „Tradície z druhého brehu“ sa tiež zameriava na  pracovnú diagnostiku a to formou tradičných remesiel, môže práve dobrý príklad z Botropských dielní poskytnúť inšpiráciu pri vypracovávaní záverečnej odbornej metodiky, ktorá je jednou z výstupov projektu a bude slúžiť ako manuál pre remeselnú prácu so zdravotne postihnutými ľuďmi. Botropské dielne však priamo odrážajú aj fakt, že bez vhodne nastaveného sociálneho systému, ktorý podporuje podobné aktivity ako máju „Tradície z druhého brehu“ a celkovú integráciu zdravotne postihnutej populácie do spoločnosti nieje možné posunúť túto problematiku vpred.

Táto a aj mnohé ďalšie témy rozvinuli prednášku do voľnej diskusie s študentmi. Diskusiu ukončilo krátke kultúrne predstavenie klientov DSS Šoporňa- Štrkovec a po následnej prehliadke zariadenia bola ďalšia z aktivít projektu „Tradície z druhého brehu“ úspešne ukončená.