Partneri

 • DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec, Mgr. Mária Tóthová – to je naše zariadenie
 • DSS pre dospelých Lehnice, Hlavná 558., riaditeľ Ing. Tibor Varga
 • DSS pre deti a dospelých Pastuchov 262, PhDr. Mária Grznárová
 • DSS pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, Mgr.  Alžbeta Molnárová
 • DSS pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, Mgr. Marta Hajdinová
 • DD a DSS pre dospelých Sereď, Doplnočepenská 1620/27, Mgr. Marta Némethová
 • Krízové stredisko, Ľ. Podjavorinskej 36, Trnava, PhDr. Andrea Kurincová
 • Základná škola Pata
 • Základná škola Šoporňa
 • Spevácky zbor Važina zo Šoporne
 • Trnavska univerzita,  fakulta sociálnej práce