Tancujeme ako nám pískajú

Dňa 2.10.2012 sa v areáli DSS Šoporňa –Štrkovec,  pri okresnom meste Šaľa, uskutočnila v poradí šiesta aktivita projektu „Tradície z druhého brehu“ , ktorý organizuje Inštitút pre rozvoj spoločnosti s názvom „Dožinky“ .

Ďalšie tri z desiatich plánovaných aktivít a to: Život na slovenskom statku, Dožinky a Tancujeme ako nám pískajú, boli zrealizované v rámci spoločenského podujatia Farma Humanita, na ktorom sa zúčastnili klienti a zamestnanci DSS Šintava, DSS Šoporňa- Štrkovec, DSS Galanta a krízového centra v Trnave a žiaci ZŠ Šintava a ZŠ Šoporňa.

„Dožinky“, ako tradičná slávnosť ukončenia žatvy bola podľa tradícii vždy spájaná s veľkými oslavami, ktorými žil celý vidiek. Po vzore ľudových zvykov k oslavám neodkladne patrí aj živá hudba a tanec, ktoré boli spojené v záverečnej aktivite – „Tancujeme ako nám pískajú“ spoločenského podujatia Farma Humanita.

Úvod sa niesol v duchu kultúrnych prednesov v prevedení žiakov ZŠ a klientov DS, ktorý si navzájom pripravili krátky kultúrny program. Odzneli ľudové básne, piesne a poviedky.

Po asi 30 minutách sa klienti, žiaci ZŠ a aj zamestanci DSS rozdelili do tančných párov a tradičná ľudová zábava sa mohla začať. Hudbu zabezpečili muzikanti z folklórneho zboru Važinka a o spev sa postarali 10 členný detský folkórny súbor. Tancovačka trvala približne 50 minút, kedy po krátkom zhrnutí riaditeľky DSS Šoporňa – Štrkovec bola aktivita ,,Tancujeme ako nám pískajú“ ako aj spoločenské podujatie „Farma Humanita“ oficiálne ukončené.

Ľudove tance sprevádzané folklórnou hudbou, boli vybraté zámerne a to za odborným účelom diagnostiky možnosti rozvoja zručností klientov DSS, najmä ich vnímania a motoriky, ktorá bude popísaná v záverečnej metodike vypracovanej odborným garantom projektu. Metodika práce so zdravotne postihnutými klientmi je jedným z výstupov projektu.

 

Aktivity sa zúčastnilo približne 25 zamestnancov DSS, 20 žiakov základnych škôl v Šintave a Šoporni a približne 60 zdravotne postihnutých klientov DSS.