Kontakt

Galya Terzieva
0907 13 58 97
galya.terzieva@sdisk.eu

XXX projektu tradície z druhého brehu
Inštitút pre rozvoj spoločnosti / Society Development Institute
www.sdisk.eu

 

info@sdisk.eu  Finančná riaditeľka,
galya.terzieva@sdisk.eu  Štatutárny zástupca