Slávenie jesennej rovnodennosti

Dňa 13.9 sa v areáli DSS Šoporňa – Štrkovec uskutočnila tretia z plánovaných 10-tich aktivít projektu „Tradície z druhého brehu“, ktorý z finančnou podporou Úradu Vlády Slovenskej Republiky organizuje Inštitút pre rozvoj spoločnosti.

Prvé tri z desiatich plánovaných aktivít a to: Jesenná rovnodennosť, Slávenie jesennej rovnodennosti a Svätojánska noc ,boli zrealizované v rámci spoločenského podujatia Strom Života, na ktorom sa zúčastnili klienti a zamestnanci DSS Šintava, DSS Šoporňa- Štrkovec, DSS Galanta, DSS Sereď-Lehnice a DSS Pastuchov.

V rámci aktivity „Slávenie jesennej rovnodennosti“  sa po vzore ľudových tradícii klienti DSS spolu so svojími vychovávateľmi venovali ľudovým tancom, hudbe a oslavám príchodu jesene. Jesenný tanec pri vatre žiaľ prekazilo počasie, čo však neodradili ani personál ani klientov DSS.

Za doprovodu ľudových hudobníkov z folklórnej skupiny Važinka pod vedením kapelníka Jozefa Burana, sa klienti (niektorí oblečení v krojoch) pod vedením folklórnych tanečníkov stali súčasťou ľudovej školy tanca. Po pár minútach sa do ľudovej tancovačky zapojili aj ostatní klienti DSS a zábava sa preniesla aj medzi zúčastnení personál. Folklórne zoskupenie Važinka predviedlo vyše 10 ľudových piesní pôvodom z Trnavského regiónu. Milým prekvapením celej aktivity bolo, že aj niektorí zamestnanci DSS Šoporňa – Štrkovec neváhali, a svoje pracovné oblečenie vymenili za tradičné kroje.