Svätojánska noc

Dňa 13.9 sa v areáli DSS Šoporňa – Štrkovec uskutočnil druhá z plánovaných 10-tich aktivít projektu „Tradície z druhého brehu“, ktorý z finančnou podporou Úradu Vlády Slovenskej Republiky organizuje Inštitút pre rozvoj spoločnosti.

Prvé tri z desiatich plánovaných aktivít a to: Jesenná rovnodennosť, Slávenie jesennej rovnodennosti a Svätojánska noc ,boli zrealizované v rámci spoločenského podujatia Strom Života, na ktorom sa zúčastnili klienti a zamestnanci DSS Šintava, DSS Šoporňa- Štrkovec, DSS Galanta, DSS Sereď-Lehnice a DSS Pastuchov.

V rámci aktivity Svätojánska noc, boli zúčastneným klientom a zamestnancom DSS priblížené zvyky a tradície, ktoré si viažu k obdobiu jesene resp. konca leta a sú typické práve pre juhoslovenský región Šaľa, Galanta a okolie, teda práve pre región, v ktorom sa nachádzajú všetky zúčastnené DSS.

Aktivita „Svätojánska noc“ plynule nadviazala na aktivitu „ Jesenná rovnodennosť“ a bola zahájená krátkou prednáškou v podaní hlavnej zdravotnej sestry DSS-Štrkovec Ľubici Tvarožkovej ,ktorá bola zameraná na históriu, zvyky a tradície typické pre regióny južného Slovenska, konkrétne vidiecku oblasť  Šintava, Šoporňa a okolie. Túto prednášku neskôr doplnila odborníčka na tradičné remeslá, tradície a kroje, ľudová rozprávačka pani Drahovská.

Prednáška spočívala v ukážkach súkromnej zbierky krojov, bábok a obrúskov sprevádzanej rozprávaním o histórii zvykov typických pre región Šintava, Šala, Trnava a okolie

Aktivita „ Svätojánska noc“ bola navyše obohatená o remeselný workshop pečenia tradičných medovníkov, kde si klienti mali možnosť vyskúšať celý proces výroby tejto sladkosti a teda, zamiesenie cesta, vykrajovanie medovníkov, pečenie medovníkov a zdobenie medovníkov cukrovou penou. Výstupom aktivity teda nebola len samotná informácie o zvykoch a tradíciách, ale aj odmena pre zúčastnených klientov a to v podobe lahodných medovníkov, ktoré si mohli neskôr vziať domov. Celý pracovný postup prípravy a pečenia bol úzko sledovaný odborným garantom projektu a jeho zhodnotenie bude súčasťou záverečnej odbornej metodiky, ktorá je jedným z výstupov projektu.

Aktivity sa zúčastnilo približne 70 klientov DSS a 30 odborných pracovníkov, zamestnancov DSS.

Na podujatí „Strom života“ sa zúčastnili aj regionálne médiá:

Galantsko-Šaliansko (regionálny dvojtýždenník)

TV Krea (regionálna televízia)

www.galantaonline.sk (informačný internetový portál)