Dňa 2.10.2012 sa v areáli DSS Šoporňa –Štrkovec,  pri okresnom meste Šaľa, uskutočnila v poradí piata aktivita projektu „Tradície z druhého brehu“ , ktorý organizuje Inštitút pre rozvoj spoločnosti s názvom „Dožinky“ .

Ďalšie tri z desiatich plánovaných aktivít a to: Život na slovenskom statku, Dožinky a Tancujeme ako nám pískajú, boli zrealizované v rámci spoločenského podujatia Farma Humanita, na ktorom sa zúčastnili klienti a zamestnanci DSS Šintava, DSS Šoporňa- Štrkovec, DSS Galanta a krízového centra v Trnave.

Aktivita s názvom „Dožinky“, ako tradičná slávnosť ukončenia žatvy začala už v ranných hodinách, kedy sa väčšina klientov zo zúčastnených DSS presunula na farmásky statok HUMANITA. Nie všetkým klientom to však ich zdravotný stav dovoloval a práve títo klienti, sa pod vedením vychovávateľa Dušana Hambálka a ostatných zdravotných sestier venovali príprave na aktivitu Dožinky.

Po návrate klientov z návštevy farmy Humanita ich už v DSS Šoporňa – Štrkovec čakali pripravené remeselné dielne. Tento krát to bola košikárska a hrnčiarska dielňa.

 

Po krátkej obednej prestávke sa účastníci rozdelili do dvoch skupín.  Zatiaľ čo sa jedna skupina venovala košikárstvu v podaní ľudového remeselníka Szillárda Lózsiho, druhá skupinka sa presunula k hrnčiarskemu kruhu, kde pod rukami hrnčiara Romana Polakoviča doslova vznikali umelecké predmety.  Po čase sa skupiny vystriedali a keď bol už každý účastník poučený o jednotlivom remesle nasledovala praktická časť workshopov, kedy klientov aj žiakov ZŠ čakalo na stoloch košikárske prútie a hrnčiarska hlina. Klienti, personál i žiaci sa pustili do vytvárania korbáčov, košíkov, hrnčekov a váz. Najmä žiakov základných škôl tieto remeslá zaujali na toľko, že obaja remeselníci museli nasledujúci deň navštíviť ZŠ v Šoporni a Šintave a so žiakmi dokončiť ich začaté diela.

 

Aktivity sa zúčastnilo približne 25 zamestnancov DSS, 20 žiakov základnych škôl v Šintave a Šoporni a približne 60 zdravotne postihnutých klientov DSS.